ระบบสำนักงานไร้กระดาษ รพ.อ.ป.ร.
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
พฤศจิกายน 2560.
อา พฤ
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  >>
 
แบบสอบถามออนไลน์  >>
ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
หัวเรื่องเอกสาร
วันที่
ผู้ส่ง
0001 พบ.(ฉ) ที่ 879/60 เลื่อนชั้นเงินเดือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ต.ค. 60 <1> 20 ก.ย. 2560[15:51:43] มาโนชญ์ ประกอบแก้ว
 
 
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ