ระบบสำนักงานไร้กระดาษ รพ.อ.ป.ร.
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
กรกฎาคม 2560.
อา พฤ
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  >>
 
แบบสอบถามออนไลน์  >>
ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
หัวเรื่องเอกสาร
วันที่
ผู้ส่ง
0001 ต่อ กห ๐๔๔๖.๖/๓๘๐๘ การสอบคัดเลือกขึ้นบัญชี (ON call list) เพื่อคัดเลือกไปปฏิบัติภารกิจกับสหประชาชาติฯ 1 ก.ย. 2559[11:59:18] สุภาวดี ประทุมทาน
 
 
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ